เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2560 [ 31 ม.ค. 2560 ]185
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2559 [ 30 ธ.ค. 2559 ]197
83 เผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59-ธ.ค.60) ปีงบประมาณ 2560 [ 30 ธ.ค. 2559 ]182
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 30 พ.ย. 2559 ]193
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]181
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559ปีงบประมาณ 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]200
87 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี 2558 ไตรมาส 3 [ 6 ต.ค. 2558 ]179
88 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 4 [ 1 ต.ค. 2558 ]174
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 ปีงบประมาณ 2558 [ 30 ก.ค. 2558 ]182
90 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 [ 31 มี.ค. 2558 ]193
91 รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 [ 29 ธ.ค. 2557 ]190
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]182
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ระหว่างเดือน ตุลาคม 255 ถึง กันยายน 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 1 ต.ค. 2556 ]589
94 รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 [ 30 ก.ย. 2556 ]191
95 รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 [ 30 มิ.ย. 2556 ]184
96 รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 [ 31 มี.ค. 2556 ]179
 
|1|2|3|4หน้า 5