เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2562


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2562 เพื่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชืนีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นให้เป็นแหล่งต้นน้ำ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสมดุลธรรมชาติในพื้นทีป่า ตลอดจนเพื่อร่วมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ รวมถึงระบบนิเวศน์                

2019-09-10
2019-08-20
2019-08-15
2019-08-09
2019-08-07
2019-07-24
2019-06-26
2019-06-04
2019-05-25
2019-05-15