เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 


  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์เครือข่ายผู้นำชุมชนและเครือข่ายผู้นำสุขภาพในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
  โครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปี 2562
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 4


 
พระราชาผู้ทรงธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555