เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 


  โครงการค่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
  62โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562
  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2562


 
พระราชาผู้ทรงธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555