เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 

 


  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2563 (หลักสูตรเพาะพืชผักสวนครัว)
  โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563
  โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563


 
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตอนที่7
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตอนที่6

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555