เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 

 


  คิวอาร์โค๊ดกรอกแบบตอบถาม ITA ประจำปี 564
  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ และ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์


 
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตอนที่7
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตอนที่6

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555