เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 

 


  ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 2564
  เลือกตั้ง อบจ. 63
  โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564


 
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตอนที่7
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตอนที่6

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555