เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2562


เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ก็คือ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ผู้ว่างงาน ผุ้สูงอายุ เยาวชนและประชนทั่วไป โดยการอบรมการแปรรูปสมุนไพรทำสเปรย์ไล่ยุง ทำน้ำมันไพล และทำลูกประคบ ส่งเสริมกสนนำสมุนไพรในพื้นที่มาแปรรูป เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว 

2019-09-10
2019-08-20
2019-08-15
2019-08-09
2019-08-07
2019-07-24
2019-06-26
2019-06-04
2019-05-25
2019-05-15