เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


62โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562


วัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562 ก็เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะและความรู้ในการดูแลตัวเอง รวมไปถึงมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการช่วยเหลือผู้ที่ตกน้ำหรือจมน้ำ และรู้หลักในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที

2020-05-22
2020-05-21
2020-03-24
2020-03-12
2020-03-10
2020-02-28
2020-02-21
2020-01-31
2020-01-16
2020-01-15