เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการค่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูง


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการค่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และจัดการสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข มีสุขภาพจิตดี รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และมีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต

2019-09-10
2019-08-20
2019-08-15
2019-08-09
2019-08-07
2019-07-24
2019-06-26
2019-06-04
2019-05-25
2019-05-15