เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 4


ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อีทั้งเป็นเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ

2019-09-10
2019-08-20
2019-08-15
2019-08-09
2019-08-07
2019-07-24
2019-06-26
2019-06-04
2019-05-25
2019-05-15