เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562


การจัดกิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริต ปรจำปี 2562  มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันส่งเสริม สน้บสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งเพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 

2019-09-10
2019-08-20
2019-08-15
2019-08-09
2019-08-07
2019-07-24
2019-06-26
2019-06-04
2019-05-25
2019-05-15