เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2563


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจาดขยะ ชุมชนสามารถบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง รวมถึงเพื่อเป็นการลดขยะในชุมชน

2020-01-31
2020-01-16
2020-01-15
2020-01-12
2020-01-11
2019-12-27
2019-12-25
2019-12-25
2019-12-04
2019-11-22