เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างครู ก ให้มีความรู้ในการทำหน้ากากอนามัยและนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าแจกจ่ายให้ประชาชน ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการป้องกันและลดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังระบาดอยู่ในหลายๆประเทศขณะนี้ 

2020-06-18
2020-06-16
2020-06-12
2020-06-10
2020-05-22
2020-05-21
2020-03-24
2020-03-12
2020-03-10
2020-02-28