เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการผลิต และใช้งานอุปกรณ์วิเคราะห์ที่พัฒนาได้ สำหรับการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ประเภทหมัก และส่งเสริมแนวปฏิบัติ สำหรับการบริหารจัดการที่ดีแก่ชุมชน

2020-03-24
2020-03-12
2020-03-10
2020-02-28
2020-02-21
2020-01-31
2020-01-16
2020-01-15
2020-01-12
2020-01-11