เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อร้านอาหารปลอดภัย "โครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารฯ ประจำปี 2563"


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ดำเนินการประเมินร้านอาหารปลอดภัย "clean food good taste" เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร ตามโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ขึ้งขอประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ผ่านการประเมินการตรวจสุขาภิบาลอาหาร สำหรับ "สถานที่จำหน่ายอาหาร" ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

2020-05-22
2020-05-21
2020-03-24
2020-03-12
2020-03-10
2020-02-28
2020-02-21
2020-01-31
2020-01-16
2020-01-15