เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ โดยการดำเนินงานของกองสาธาณสุขและสิ่งแวดส้อม ได้ดำเนินการจัดประชมเพื่อปรึกาาหารือ การดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมแกนนำทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน

2020-08-21
2020-08-07
2020-08-05
2020-08-03
2020-07-24
2020-06-18
2020-06-16
2020-06-12
2020-06-10
2020-05-22