เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ให้แก่สถานประกอบการผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการผลิตและใช้งานอุปกรณ์วิเคราะห์ที่พัฒนาไว้สำหรับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ ประเภทหมักของสถานประกอบการในชุมชน

2020-08-21
2020-08-07
2020-08-05
2020-08-03
2020-07-24
2020-06-18
2020-06-16
2020-06-12
2020-06-10
2020-05-22