เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ โดยกองสาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาด้านพลังงาน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น พร้อมกับในพื้นที่มีกิ่งไม้หรือวัชพืช ที่สามารถใช้ทำพลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือกได้ จึงดำเนินการจัดอบรมโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่ออบรมให้ความรู้กับประชาชนถึงวิธีการลดใช้พลังงาน และเรียนรู้ถึงวิธีการทำเตาชีวมวลไว้ใช้ในครัวเรือน

2020-08-21
2020-08-07
2020-08-05
2020-08-03
2020-07-24
2020-06-18
2020-06-16
2020-06-12
2020-06-10
2020-05-22