เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น


ประชาสัมพันธ์ เรื่องผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ  หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ "เลือกตั้งท้องถิ่น รวมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส" อย่าลืม!!! ออกมาใช้สิทธิของท่านนะคะ

2021-10-14
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29
2021-03-11
2021-03-03
2021-02-04