เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555

คณะผู้บริหาร


นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์นายวิเชียร  บาตรโพธิ์
นายมานะ ถิ่นโพธิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
     


นายสงัด เสงี่ยมโพธิ์
นายอัครพล  ปลอดกลาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์