เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555

สมาชิกสภาเทศบาล


นายบุญช่วย  จองโพธิ์

ประธานสภา


นายสุพล เริงสนาม

รองประธานสภานายสมหมาย สุขประเสริฐ

     นายสำรวย กองมะเริง       

นายอุดม ปั่นสูงเนิน

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1

 สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1


 นายสุพล เริงสนาม

นายประหยัด เชยโพธิ์

นางฐิตาภา ถาจอหอ

 สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1

นางสมนึก จีบจอหอ

นางนัดธิทรา อบกลาง

นายสนิท ทางพุดซา

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2

 

นายบุญเพิ่ม งอกโพธิ์

นายจุน จ่างโพธิ์

นายบุญช่วย จองโพธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2