เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวธนพรรณ นาคมะเริง
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

นางณฐพร  วิโรจน์วงษ์ชัย
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

นางสุเมทสา  พิสุตปัญญาทร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางศวินันท์  บุญเกิด
นางมลิวรรณ  ส้มสาย
นายสันติ มรกต
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นางสาวสุธชามน  บุญสร้อย
 
นางศุภิสรา  คงเสถียรพงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม