เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555

กองช่าง


นายสันติ มรกต
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุพมิตร  กอบัวกลาง
 
นายวาทิตต์  เรียมริมมะดัน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายสุริยา  เจตน์จำลอง
นายไกรเลิศ ตุ๊ดมะเริง
นางบังอร  หมอดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายมนตรี ไพดี

 

นายบรรจง งอกโพธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


 
นายชัยวัฒ บาตรโพธิ์

นายสนั่น   นาคมะเริง

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
คนงานทั่วไป