เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางศุภิสรา  คงเสถียรพงษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายถวัลย์ณจักษณ์  สนพะเนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวศราวัลย์  อิ่มอุดม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

นายชูใจ จ่างโพธิ์
นายจรุญ ทองพันทา
นายบัญชา ผัดโพธิ์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
นายพงษ์ศักดิ์ เพียรสนิท
นายสมศักดิ์ กระจ่างโพธิ์
นายพยุง เถื่อนกลาง
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ