เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62 ถึง ธ.ค.62) [ 20 ม.ค. 2563 ]16
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562) [ 12 ก.ค. 2562 ]58
3 เอกสารแนบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็หนังสือ ไตรมาส 2 ปี 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]77
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 ปี 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]77
5 เอกสารแนบประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 ปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]73
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหน้งสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]72
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (สขร.) [ 1 ต.ค. 2561 ]130
8 รายงานแผนปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61) [ 5 ก.ค. 2561 ]190
9 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 ต.ค.60-ธ.ค.60 [ 3 ม.ค. 2561 ]192
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]179
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2560 [ 31 ส.ค. 2560 ]186
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 [ 31 ก.ค. 2560 ]182
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน2560 [ 30 มิ.ย. 2560 ]181
14 เผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60-มิ.ย.60) ปีงบประมาณ 2560 [ 30 มิ.ย. 2560 ]185
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]182
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 28 ก.พ. 2560 ]183
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2560 [ 31 ม.ค. 2560 ]175
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2559 [ 30 ธ.ค. 2559 ]187
19 เผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59-ธ.ค.60) ปีงบประมาณ 2560 [ 30 ธ.ค. 2559 ]177
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 30 พ.ย. 2559 ]214
 
หน้า 1|2