เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ส.ค. 2558 ]68
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 ส.ค. 2558 ]80
3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ส.ค. 2558 ]63
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 3 ส.ค. 2558 ]66
5 รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 3 ส.ค. 2558 ]66
6 กระบวนงานช่วยเหลือสาธารณภัย [ 3 ส.ค. 2558 ]60
7 การขอข้อมูลข่าวสารราชการ [ 3 ส.ค. 2558 ]66
8 การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 3 ส.ค. 2558 ]66
9 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]63
10 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 ส.ค. 2558 ]67
11 การรับชำระภาษีป้าย [ 3 ส.ค. 2558 ]58
12 การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]92
13 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]62
14 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]69
15 การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]64
16 การขออนุญาตขุดดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]59
17 การขออนุญาตถมดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]94
18 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 3 ส.ค. 2558 ]62
19 การขอติดตั้งประปา [ 3 ส.ค. 2558 ]59
20 การชำระเงินค่าน้ำประปา [ 3 ส.ค. 2558 ]84
 
หน้า 1|2