เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ส.ค. 2558 ]78
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 ส.ค. 2558 ]93
3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ส.ค. 2558 ]74
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 3 ส.ค. 2558 ]81
5 รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 3 ส.ค. 2558 ]82
6 กระบวนงานช่วยเหลือสาธารณภัย [ 3 ส.ค. 2558 ]71
7 การขอข้อมูลข่าวสารราชการ [ 3 ส.ค. 2558 ]77
8 การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 3 ส.ค. 2558 ]78
9 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]74
10 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 ส.ค. 2558 ]81
11 การรับชำระภาษีป้าย [ 3 ส.ค. 2558 ]67
12 การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]107
13 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]74
14 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]74
15 การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]78
16 การขออนุญาตขุดดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]70
17 การขออนุญาตถมดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]104
18 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 3 ส.ค. 2558 ]76
19 การขอติดตั้งประปา [ 3 ส.ค. 2558 ]72
20 การชำระเงินค่าน้ำประปา [ 3 ส.ค. 2558 ]99
 
หน้า 1|2