เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 23 เม.ย. 2563 ]24
2 มาตรการในการพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 23 เม.ย. 2563 ]40
3 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]23
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]14
5 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 1 เม.ย. 2563 ]16
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 21 ก.พ. 2563 ]23
7 การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 21 ก.พ. 2563 ]29
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 27 พ.ย. 2562 ]22
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 27 พ.ย. 2562 ]27
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]21