เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]17
2 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 23 เม.ย. 2563 ]54
3 มาตรการในการพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 23 เม.ย. 2563 ]78
4 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]57
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]49
6 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 1 เม.ย. 2563 ]46
7 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 21 ก.พ. 2563 ]58
8 การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 21 ก.พ. 2563 ]62
9 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 27 พ.ย. 2562 ]53
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 27 พ.ย. 2562 ]61
11 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]51