เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 23 เม.ย. 2563 ]8
2 มาตรการในการพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 23 เม.ย. 2563 ]10
3 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]6
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 21 ก.พ. 2563 ]6
5 การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 21 ก.พ. 2563 ]5
6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 27 พ.ย. 2562 ]8
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 27 พ.ย. 2562 ]8
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]6