เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รานงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]10
2 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563) [ 24 เม.ย. 2563 ]1
3 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) [ 23 พ.ย. 2561 ]159
4 เอกสารแนบท้ายประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ครั้งที่ 2) [ 23 พ.ย. 2561 ]130
5 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) [ 1 ต.ค. 2561 ]150
6 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]153
7 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]250