เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สมัยสามัญ สมัยที่  3/2560ครั้งที่  2  
วันจันทร์ที่  21  สิงหาคม  2560

    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2560