เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์


                 วันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  เวลา  09.30  น.  เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  โดยนายชัยศิริ  ศิริรุ่งสกุลวงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์  ได้เชิญคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  ครั้งที่  1/2565  เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการกองทุนหลักประสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และร่วมพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  

2022-03-07
2022-01-11
2021-11-29
2021-10-14
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29