เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ใสสะอาด ๒๕๖๖” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์


ด้วยเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ใสสะอาด ๒๕๖๖” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ นำโดย นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริตในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ และเป็นการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส การปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยืดถือความสุจริตและโปร่งใส เป็นแบบอย่างการประพฤติที่ดีให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามแนวทางประกาศฯ และเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

2024-03-13
2024-02-15
2024-02-07
2024-02-01
2024-01-04
2023-12-28
2023-12-28
2023-11-07
2023-09-22
2023-08-14