เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฏราชกุมาร ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2566


ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฏราชกุมาร ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล เป็นประธานในพิธีเปิด สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงสนรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ณ วัดหนองบัว หมู่ที่8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

2023-03-21
2023-02-27
2023-02-22
2023-02-14
2023-01-25
2023-01-08
2022-12-29
2022-03-07
2022-01-11
2021-11-29