เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
กองช่าง

 

นางสาวณภัทชา ชิดมะเริง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบุญครอง ปราชญชัยสกุล  

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายสุริยา  เจตน์จำลอง
นายไกรเลิศ ตุ๊ดมะเริง
นางบังอร  หมอดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายมนตรี ไพดี

 

นายบรรจง งอกโพธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


 

นายสนั่น   นาคมะเริงคนงานทั่วไป