เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางศุภิสรา  คงเสถียรพงษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 061-6491935

นายถวัลย์ณจักษณ์  สนพะเนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร 086-2655995

- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 

นายสมศักดิ์ กระจ่างโพธิ์
นายจรุญ ทองพันทา
นายบัญชา ผัดโพธิ์
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
โทร 081-3600763 โทร 092-5523520 โทร 086-8650879