เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสำรวม บรรจงปรุ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 063-6291553

นายถวัลย์ณจักษณ์  สนพะเนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร 086-2655995
- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นายสมศักดิ์ กระจ่างโพธิ์

นายบัญชา ผัดโพธิ์
คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ
โทร 081-3600763
โทร 086-8650879