เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นเดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ก.พ. 2567 ]8
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ต.ค. 2566 ]9
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่4) ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf.pdf [ 13 ต.ค. 2566 ]5
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่3) ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf [ 14 ก.ค. 2566 ]5
5 ประกาศเทศตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]39
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2566 ]45
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 มี.ค. 2566 ]39
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2565 ]38
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]157
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ธ.ค. 2564 ]153
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ก.ย. 2564 ]39
12 รายงานแสดงผลการดำเนินรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ก.ค. 2564 ]270
13 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]277
14 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]291
15 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]311
16 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 [ 15 ต.ค. 2563 ]305
17 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ไตรมาส ปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]349
18 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]339
19 งบแสดงฐานะการเงิน [ 22 ก.พ. 2562 ]291
20 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]284
21 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]278
22 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 พ.ย. 2560 ]284
23 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 พ.ย. 2560 ]267
24 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]284
25 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 20 ต.ค. 2557 ]333
26 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [ 31 ต.ค. 2556 ]282