เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 (ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]2
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]35
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) [ 1 มิ.ย. 2565 ]117
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) [ 1 พ.ย. 2564 ]190
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]226
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6) [ 7 ต.ค. 2564 ]216
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 5) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก [ 1 ก.ย. 2564 ]220
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ส.ค. 2564 ]221
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) [ 8 ก.ค. 2564 ]232
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 5 ม.ค. 2564 ]268
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 8 ธ.ค. 2563 ]228
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]218
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (เพิ่มเติมคร้้งที่ 7) [ 29 ก.ย. 2563 ]226
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (เพิ่มเติมคร้้งที่ 6) [ 21 ก.ย. 2563 ]218
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (เพิ่มเติมคร้้งที่ 5) [ 17 ส.ค. 2563 ]266
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (เพิ่มเติมคร้้งที่ 4) [ 9 ก.ค. 2563 ]227
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (เพิ่มเติมคร้้งที่ 3) [ 7 เม.ย. 2563 ]238
18 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) [ 4 มี.ค. 2563 ]227
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 20 ม.ค. 2563 ]231
20 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]216
21 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้่างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562) [ 12 ก.ค. 2562 ]277
22 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 17 เม.ย. 2562 ]275
23 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2561 ]285
24 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) [ 5 ก.ค. 2561 ]205
25 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 18 ธ.ค. 2560 ]195
26 เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 [ 18 ธ.ค. 2560 ]199
27 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]194
28 เผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60-มี.ค.60) ปีงบประมาณ 2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]212
29 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]188
30 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]192
31 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพื่มเติม ครั้งที่ ๒) [ 26 ธ.ค. 2557 ]212
32 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพื่มเติม ครั้งที่ ๓) [ 26 ธ.ค. 2557 ]204
33 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(เพิ่่มเติมครั้งที่ 1) [ 15 ต.ค. 2557 ]202
34 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 1 ต.ค. 2557 ]207
35 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 1 ต.ค. 2557 ]202
36 รายได้ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ปี 2556 [ 20 ก.พ. 2557 ]223
37 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2557 [ 11 ต.ค. 2556 ]213
38 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556 [ 11 ต.ค. 2555 ]214
39 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2556 [ 10 ต.ค. 2555 ]249