เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
งานสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนดสัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 [ 8 มี.ค. 2566 ]4
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่องนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]2
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]3
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2565 [ 3 มี.ค. 2566 ]3
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดพธิื สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปนะจำปี 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]7
6 ประกาศสภาเทสบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]6
7 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]6
8 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]8
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]8
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]10
11 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]88
12 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่1/2566 [ 2 มี.ค. 2565 ]81
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]81
14 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]79
15 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]82
16 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]73
17 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 [ 23 พ.ย. 2564 ]84
18 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 [ 23 พ.ย. 2564 ]85
19 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]83
20 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]119
21 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]212
22 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]202
23 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]207
24 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]216
25 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]219
26 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]215
27 กำหนดสมัยประชุมสภาเทสบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]215
28 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]225
29 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]200
30 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]212
31 เรียประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]194
32 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 6 พ.ย. 2560 ]260
33 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]218
34 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัย 2/2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]223
35 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัย 3/2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]259
36 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัย 4/2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]205
37 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 [ 25 มิ.ย. 2560 ]222
38 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 [ 25 มิ.ย. 2560 ]231
39 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ ประจำปี 2559 [ 25 มิ.ย. 2560 ]229
40 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 [ 25 มิ.ย. 2560 ]271
 
หน้า 1|2