เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
การจัดการความรู้
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 9 ต.ค. 2560 ]296
2 ความรู้จากการอบรม/ประชุม/สัมมนา [ 14 เม.ย. 2558 ]297
3 องค์ความรู้ของหน่วยงาน [ 13 เม.ย. 2558 ]292
4 ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ [ 26 พ.ย. 2557 ]286
5 คู่มือและแนวทางปฎิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง [ 30 พ.ย. 542 ]294
6 โครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]293