เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]207
2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]188
3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]187
4 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2563 ]187
5 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 1 ต.ค. 2563 ]191
6 นโยบายและกุลยุทธ์ในการบริหารงานบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]203
7 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]195
8 หลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]184
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 9 ต.ค. 2562 ]191
10 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล [ 9 ต.ค. 2562 ]190
11 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ [ 9 ต.ค. 2562 ]186