เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
สถิติข้อมูลการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 ) [ 21 เม.ย. 2566 ]6
2 ข้อมูลสถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร,การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) [ 21 เม.ย. 2566 ]8
3 สถิติการใช้บริการ ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกองคลังเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 (6 เดือนแรกของปีประมาณ 2566) [ 4 เม.ย. 2566 ]12
4 สถิติจำนวนผู้มาติดต่อในหน่วยงาน กองสธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนตุลาคม2565 - เดือนมีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]11
5 รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ รับจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]13
6 รายงานสถิติจำนวนผู้มาติดต่อ ขอรับ/ต่อ/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทสบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 8 ธ.ค. 2565 ]30
7 ข้อมูลสถิติการใช้บริการ เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร , การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]20
8 สถิติการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ รอบ 6 เดือน (1 เมย. - 30) [ 7 ธ.ค. 2565 ]20
9 สถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และการขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง [ 5 เม.ย. 2565 ]115
10 สถิติการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ [ 5 เม.ย. 2565 ]127
11 รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 4 เม.ย. 2565 ]125
12 สถิติผู้มาใช้บริการในหน้วยงาน กองช่าง [ 23 เม.ย. 2564 ]235
13 สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 19 เม.ย. 2564 ]220
14 สถิติจำนวนผู้มาติดต่อในหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]215