เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]257
2 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติไตรมาสที่ 3 ปี 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]221
3 รานงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]226
4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563) [ 24 เม.ย. 2563 ]231
5 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) [ 23 พ.ย. 2561 ]222
6 เอกสารแนบท้ายประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ครั้งที่ 2) [ 23 พ.ย. 2561 ]197
7 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) [ 1 ต.ค. 2561 ]262
8 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]208
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]222