เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ