เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2565)

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ.  2562 - 2565)    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2565)
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2565)
คำนำ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ