เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี  2564

 

     เอกสารประกอบ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปี 2564
 
สารบัญ
คำนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ