เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 3 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 4 การติดตาม และประเมินผล
ส่วนที่ 3 โครงการ
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ