เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม Do’s & Don’ts)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม Do’s & Don’ts)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ