เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

1.สังกัดกองคลัง

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี           จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ                      จำนวน 1 อัตรา

2.สังกัดกองศึกษา

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                          จำนวน 1 อัตรา


🎤 ติดต่อสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 18 - 26 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
📍 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
☎ 0-4441-5110    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ