เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


รายงานสถิติการรับแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนหลัง.pdf

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานสถิติการรับแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนหลัง.pdf
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ