เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ช่องทางการร้องเรียนการบริหารบุคคล เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

    รายละเอียดข่าว

#ช่องทางที่1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

#ช่องทางที่2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 044-415-109

#ช่องทางที่3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยทพเป็นหนังสือส่งมาที่ : เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 432 หมู่ที่6 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#ช่องทางที่4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) admin@banphokorat.go.th

#ช่องทางที่5 ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

#ช่องทางที่6 ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.banphokorat.go.th

#ช่องทางที่7 QR code บ้านโพธิ์ออนไลน์     เอกสารประกอบ

ช่องทางการร้องเรียนการบริหารบุคคล เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ