เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

    รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดที่ทำให้ภาษี เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง

ผู้เสียภาษีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานสำรวจ ภายใน 60 วัน *นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง*(ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567) ตามมาตรา 33 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.044-415109 ติดต่องานจัดเก็บรายได้ กองคลัง    เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ