เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี


รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
ภาพกิจกรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ภาพกิจกรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ภาพกิจกรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ภาพกิจกรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ภาพกิจกรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ภาพกิจกรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ภาพกิจกรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    วันที่ลงข่าว
: 11 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ