เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน


ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ