เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]54
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]140
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]111
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 30 ก.ย. 2564 ]266
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]192
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]286
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]253
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]230
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]258
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 [ 16 ธ.ค. 2562 ]234
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 [ 16 ธ.ค. 2562 ]305
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]321
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 1 พ.ย. 2559 ]318
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 13 ก.ค. 2559 ]231
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 4 ส.ค. 2558 ]251
16 แผนพัฒนาตำบลบ้านโพธิ์ (พ.ศ.2558-2560) [ 8 ส.ค. 2557 ]231
17 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 [ 1 ต.ค. 2556 ]257